Loading...

Geotekniske tjenester

PTOLOS Bygg- og Vanntjenester er én av landets ledende bedrifter innen geotekniske tjenester. Vår virksomhet omfatter først og fremst sikring av dype grøfter med stålspunt, stålprofiler og berlinervegger ved hjelp av ulike teknologier.

Nedramming av stålspunt

Spuntvegger er en vanlig metode for sikring av dype grøfter. Spuntveggene sikrer både selve grøften mot ras eller innstrømming av grunnvann, og konstruksjoner i nærheten mot setning. Spuntveggene bygges ved å ramme ned stålspunt med vibrasjonshammere. Dersom i direkte nærheten finnes det konstruksjoner som er sensitive mot vibrasjoner, bruker vi hydrauliske maskiner for å presse ned stålspunter nesten uten vibrasjoner.

Jet grounting

Jet grouting (injisering) er en metode for grunnforsterking som omfatter blanding av jord med mørtel, pumpet under høyt trykk. Denne metoden brukes vanligvis for forsterking av fundamenter av eksisterende bygninger, plasser av armerte betongplater og permanente grøftevegger. Den største fordelen med jet grouting er at metoden kan brukes ved nesten alle grunnforhold eller inne i bygningen.

FDP, SDP, CMC-peler med massefortrenging

Peling er en effektiv måte å forsterke grunnen på, og peler med massefortrenging har mye større bæreevne enn borede peler med samme diameter og lengde. Borets spesielle konstruksjon forebygger dannelse av boreavfall og øker grunnens tetthet. I et videre perspektiv fører denne metoden til mindre betongforbruk og kortere monteringsprosess.

CFA/FSC-peler

Borede peler er en populær metode for forsterking av friksjonsjordarter med høy tetthet. Peling utføres ved å senke boret til ønsket dybde og å pumpe inn betong uten å fjerne boreverktøyet. På grunn av høyt trykk har pelen svært god kontakt med grunnen.

Berlinervegger

Berlinervegger er en annen effektiv måte å sikre dype grøfter på. Veggene lages av stålpeler og mellomliggende bjelkestengsler av tre, stål eller betong. Den største fordelen med denne metoden er at en del materialer som ble brukt for sikring kan gjenbrukes på et annet sted.

Kalksementpeler

Kalksementpelene installeres dersom det er nødvendig å forsterke grunnens øvre lag (f.eks. når den består av silt eller sand). Pelene lages ved å blande jord med sementmørtel uten dannelse av boreavfall. Denne metoden begrenser også vibrasjoner og kalksementpelene kan installeres i nærheten av eksisterende konstruksjoner som er sensitive mot vibrasjoner.