Loading...

GEOTEKNISKE TJENESTER

Nedramming av stålspunt med vibrasjonshammer, pressing av stålspunt, nedramming av stålprofiler, utførelse av FDP, SDP, CMC-peler med massefortrenging, utførelse av grove stålrørspeler, jet-grouting, kalksementpeler, berlinervegger, CFA-peler, jordankere, mikropeler.

VANN OG SANITÆR

Konstruksjon av industrielle rørsystemer med stor diameter, konstruksjon av vannledninger, avløps- og avrenningssystemer, vannreservoarer og pumpestasjoner. Sveising av PE-HD rør, reparasjon av vann- og avløpsrør, TV-kontroll av rør.

VEI OG JERNBANE

Alle typer grunnarbeider, terrengutjevning, ulike typer bærelag, overflatedrenering og drenering av grunnvann, utskifting av jord og grunnforsterkning, reparasjon av grusveier og singelveier, reparasjon av jernbanespor, reparasjon av broer og viadukter.

GRAVEFRIE LØSNINGER

Gravefri konstruksjon av nettverk og systemer ved hjelp av rørpressing, rørboring og mikrotunnelering. Gravefrie metoder er spesielt nyttige ved reparasjoner på vanskelig tilgjengelige steder. Vi benytter oss av følgende teknologier: vibrasjonsfri cracking (bursting), strømpeforing, close-fit metode.