Warszawa – Metro

Przygotowaliśmy kompleksowe zabezpieczenie wykopu w ramach budowy II linii metra w Warszawie. Prace wykonaliśmy na stacji C15 Dworzec Wileński oraz C10 Rondo ONZ. Prace obejęły pogrążenie grodzic w ilości ok. 12 000m2 oraz montaż ok 700t rozparć stalowych. Projekt zabezpieczenia został zrealizowany przez naszą firmę.