Uzină Electrică Jaworzno

Din luna mai 2015 realizăm o serie de protecţii a săpăturilor la Uzină Electrică Jaworzno. Am executat printre altele: protecţie săpăturilor pentru construcţia turnului de răcire şi a reţelelor de alimentare cu apă rece. Au fost înfipte palplanşe cu lungime de 12-15,0m pe întinderea totală de 550 metri lineari.