Tunnelbane i Warszawa

Vi var ansvarlige for helhetlig sikring av grøfter ved bygging av Warszawa tunnelbanens 2. linje. Vi arbeidet på stasjoner C15 Dworzec Wileński og C10 Rondo ONZ. Vi installerte ca. 12 000 m2 stålspunt og monterte ca. 700 tonn avstivning i stål. Firmaet vårt utarbeidet også selvstendig et prosjekt for denne oppgaven.