Rurociąg poflotacyjny PE-HD KGHM

2014 Budowa rurociągu poflotacyjnego NR3 PE-HD Dz1290 dla KGHM Polska Miedź