Reparasjon av rørsystem

Gravefri reparasjon (relining) av DN1600 rørsystem i landsbyen Chełm Śl.