Nowy blok Elektrowni Kozienice

Nowy blok energetyczny o mocy 1075 MW w Elektrownii Kozienice

Realizacja prac przy budowie nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW Elektrowni Kozienice !

W ramach tej inwestycji zrealizowaliśmy:

  • rurociąg wody surowej DN800
  • zabezpieczenia głębokich wykopów dla wykonania pompowni wody zimnej oraz surowej wraz z robotami ziemnymi oraz odwodnieniem
  • nabrzeże w technologii grodzic stalowych
  • zrealizowaliśmy wykopy do 10,0m poniżej lustra wody w Wiśle
  • długość rurociągu DN800 to ponad 600mb, z tego ponad 200mb wykonaliśmy przewiertem HDD