Łódź ul. Struga

W okresie luty - marzec br. w ramach inwestycji pn.:" Budowa budynku mieszkalnego Struga Point" przy ul. Struga w Łodzi wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w różnych technologiach. Przy istniejących budynkach wykonano palisadę jet grouting zbrojoną ksztatłtownikiem HEB300,kotwioną w jednym rzędzie. Na pozostałych odcinkach wykonano ściankę z grodzic stalowych pogrążanych metodą statyczną wraz z modyfikacją gruntu.