Łódź, Struga

I mars og januar 2016, innenfor rammene av prosjektet «Bygging av Struga Point boligbygg» på Struga-gaten i Łódź sikret vi grøfter ved bruk av ulike teknologier. Ved eksisterende bygninger bygde vi en vegg av HEB300 profiler med forankring, ved bruk av jet grouting-metoden. På andre områder monterte vi en vegg av stålspunter, nedrammet ved bruk av statisk nedpressing, og utførte grunnforbedring.