Łódź str. Struga

În perioada februarie - martie ac. în cadrul investiţiei sub denumirea: „Construirea clădiri rezidenţiale Struga Point pe str. Struga din Lodz am executat protecţia săpăturilor în diverse tehnologii. Pe lingă clădirile existente au fost executată palisadă jet grouting armată cu profil HEB300, ancorată într-un singur rând. Pe celelalte secţiuni a fost realizat perete din palplanşe de oţel, înfipte prin metoda statică împreună cu modificarea solului.