KGHM – Bygging av rørsystem

Bygging av PE DN1370 rørsystem for flotasjonsutslipp for KGHM Polska Miedź