Iława – zabezpieczenie wykopów

Od lutego 2012 r. nasza firma realizuje kompleksowe zabezpieczenia wykopów ściankami z grodzic stalowych w ramach realizacji kontraktu pn. "Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie". Przewidywana ilość grodzic do pogrążenia wynosi łącznie ponad 25 000 m2.