Iława – sikring av grøfter

Siden februar 2012 har vi vært ansvarlige for helhetlig sikring av grøfter med spuntvegger innenfor rammene av prosjektet «Modernisering av jernbanestrekning nr. 9 mellom km 184,800 og 236,920 med LCS (lokal styringssenter) i Iława». Det regnes at prosjektet krever nedramming av over 25 000 m2 spuntvegger.