Ilawa – protecţia săpăturilor

Din luna februarie 2012 companie noastră realizează protecţii complexe a săpăturilor cu pereţi din palplanşe de otel în cadrul realizării contractului cu denumire "Executarea lucrărilor de modernizare a liniei nr 9 pe tronson de la km 184.800 până la km 236.920 acoperită cu zona al Centrului Local de Control cu sediu în Iława " În totalitate numărul estimat de palplanşe care urmează a fi înfipte este peste 25 000 m2.