Gierałtowice – výstavba nádrže

Gierałtowice - budowa zbiornika