Gdansk – protecţia săpăturilor

În luna noiembrie 2011 şi februarie 2012 r am executat protecţia săpăturilor pentru clădirea Marina II şi PP la Gdańsk. În total a fost înfipţi 580 metri lineari de perete cu lungimea de 9-12m.