Loading...

Inżynieria Wodna i Sanitarna

Budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu oraz magistral wodociągowych

Kluczowym zagadnieniem dla naszych inżynierów jest budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu wydobywczego, przetwórczego, energetycznego, paliwowego, chemicznego i metalurgicznego, oraz magistral wodociągowych dla miejskich oraz regionalnych spółek wodociągowych. Technologie wykopowe oraz bezwykopowe, które w tym przypadku stosujemy są wcześniej wnikliwie analizowane, tak aby były zawsze najkorzystniejszym rozwiązaniem. Nowoczesne inżynieryjne metody, które stosujemy podczas budowy wykorzystywane są głównie w terenach wysoko zurbanizowanych i przemysłowych. Budowa nie jest uciążliwa, jest bezpieczna dla otoczenia oraz środowiska, w którym powstaje. Wykonywane instalacje budowane na bazie tworzyw: sztucznych takich jak: PE-HD, PP, PCV, GRP, stali : czarnych i szlachetnych oraz ceramiki i betonów.

Budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnych, zbiorników retencji oraz pompowni

Ważnym aspektem naszej działalności jest budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnych, zbiorników retencji oraz pompowni. Szczegółowa analiza wszystkich istotnych czynników mających wpływ na wielkość sieci pozwala zoptymalizować zarówno materiały jak i koszty wykonawstwa. W tym celu łączymy zdolności wykonawcze działu usług geotechnicznych oraz inżynierii wodnej i sanitarnej a szeroki park maszynowy pozwala nam na dużą mobilność oraz realizację najtrudniejszych zadań.
Do naszych prac wykorzystujemy zawsze najwyższej klasy, sprawdzone materiały, renomowanych producentów, które dobieramy w zależności od opracowanej wcześniej, a następnie wdrożonej technologii wykonania.

Zgrzewanie i spawanie rur

Zakres prac obejmuje zgrzewanie doczołowe, mufowe lub spawanie ekstuderyjne rur z tworzyw sztucznych oraz spawanie elektryczne lub gazowe rur stalowych. Indywidualna analiza przypadku pozwala nam na dobór oraz zastosowanie najnowocześniejszych metod w celu trwałego i bezpiecznego łączenia.
Oferta naszej firmy to również naprawa wszelkiego typu rur wodociągowych, kanalizacyjnych oraz innego zastosowania. Jest to niezwykle istotne przede wszystkim w przypadku ograniczania kosztów np. wymiany całej instalacji.

Usługi inspekcji TV rurociągów

Uzupełnieniem oferty jest usługa inspekcji TV rurociągów, która polega na wprowadzeniu do instalacji specjalistycznej kamery telewizyjnej, przekazującej obraz wysokiej rozdzielczości w technologii cyfrowej. Pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o stanie technicznym badanego odcinka.
Inspekcja telewizyjna jest wykorzystywana zarówno do przeglądów awaryjnych jak i podczas kontroli technicznej instalacji czy odbiorów technicznych. Dysponujemy sprzętem umożliwiającym inspekcję rurociągów na odległość do 500m i średnicy do1600mm.