Loading...

Budownictwo Drogowe i Kolejowe

Kompleksowe roboty ziemne, niwelacja terenu, podbudowy różnego typu

Oferta naszej firmy obejmuje pełen zakres prac związanych z terenem oraz gruntem, który przygotowujemy pod zabudowę infrastruktury drogowej lub kolejowej.
Wcześniejsza analiza i badanie terenu umożliwiają nam przygotowanie najkorzystniejszych rozwiązań pod względem technologicznym oraz ekonomicznym. Nowoczesny park maszynowy wraz z zastosowaniem innowacyjnych metod pozwala nam na prowadzenie prac w każdym terenie.

Odwodnienia powierzchniowe i wgłębne

System odwodnień, stosowany przez naszą firmę jest najprostszym sposobem ochrony wykopów oraz obiektów przed szkodliwym działaniem wody. W większości rozwiązań konstrukcyjnych odwodnień podchodzi się indywidualnie głównie ze względu na zmienność warunków terenowych i różne rodzaje ujęcia wód. Podczas fazy projektowej zawsze dostosowujemy odpowiednie metody.
Do wykonania wszelkich odwodnień używamy najlepszych materiałów, dbając jednocześnie o istotne kwestie techniczne i ekonomiczne.

Wymiana gruntu i wzmacnianie podłoża

W momencie stwierdzenia podczas prac niesprzyjających warunków gruntowych stosujemy metody wymiany lub wzmacnianie podłoża gruntowego. Prace te wykonuje się głównie w celu zwiększenia nośności i odporności gruntu na obciążenia dynamiczne, a także aby zniwelować osiadanie oraz przepuszczalność wody. Zastosowanie właściwej metody i techniki przede wszystkim zależy od charakterystyki wykonywanej inwestycji, jak również istniejących warunków gruntowo-wodnych oraz uwarunkowań środowiskowych.

Remont dróg gruntowych i tłuczniowych

Prace remontowe dróg gruntowych i tłuczniowych przeprowadzamy w oparciu o naszą szeroką wiedzę techniczną i merytoryczną, z wykorzystaniem najnowszych technologii i maszyn, które zawsze spełniają wymogi zawarte w specyfikacji.
Przystępując do przetargu na remonty oferujemy pełen zakres działań: począwszy od szczegółowej analizy położenia i stanu gruntu, przygotowania analizy technicznej remontu lub wymiany drogi, po wykonawstwo oferty.

Remont dróg kolejowych

W ofercie naszej firmy znajduje się również szeroko rozumiany remont dróg kolejowych, w skład którego wchodzi modernizacja oraz przebudowa istniejących linii kolejowych. Prace remontowe odbywają się przede wszystkim z uwzględnieniem wymogów oraz istniejącego stanu technicznego.
Specyfikacja zastosowanych materiałów przygotowywana jest w oparciu o dane zebrane przez inżynierów podczas wstępnej wizytacji a następnie przygotowywany jest plan wdrożenia prac remontowych.

Prace remontowe mostów i wiaduktów

Nasza działalność opiera się przede wszystkim na kompleksowych remontach wszelkich obiektów mostowych: w tym mostów, estakad, wiaduktów i kładek. Wykonawstwo prac remontowych oparte jest o analizy, w następstwie których przygotowujmy strategię działań.