Loading...

GEOTECHNICKÉ SLUŽBY

Zavádzanie oceľových štetovníc pomocou vibračných baranidiel, vtláčanie oceľových štetovníc, zavádzanie oceľových profilov, výroba pilót FDP, SDP, CMC, výroba veľkopriemerových pilót, Jet Grounting, stĺpy DSM, berlínske steny, pilóty CFA, zemné kotvy, mikropilóty.

VODNÉ A SANITÁRNE INŽINIERSTVO

Výstavba veľkopriemerových potrubí pre priemysel, vodovodných zberných potrubí, dažďových a sanitárnych kanalizácií, retenčných nádrží, čerpacích staníc. Zváranie rúr z PE-HD, inšpekcie potrubí pomocou TV kamier, komplexné zemné práce, odvodňovacie a melioračné práce.

CESTNÉ A ŽELEZNIČNÉ STAVITEĽSTVO

Komplexné zemné práce, vyrovnávanie pozemku, kladenie základov rôzneho druhu, povrchové a hlbinné odvodňovanie, výmena a spevnenie pôdy, rekonštrukcie nespevnených ciest, poľných ciest a železničných tratí, rekonštrukcie mostov a viaduktov, demolácia budov a ciest, kladenie dlažby.

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE

Pretlaky, podvrty, mikrotunelovanie, bezvýkopová renovácia potrubí s využitím technológie statického cracking (burstliningu), dlhého reliningu a metód s využitím vložiek.