Loading...

VODNO-KANALIZACIJSKI INŽENIRING

Gradnja cevovodov velikih premerov za industrijo in vodovodne linije

Ključni izziv za naše inženirje je gradnja cevovodov velikih premerov za rudarstvo, predelovalno industrijo, energetiko, industrijo goriv in kemično industrijo, metalurgijo, ter za vodovodne linije mestnih in regionalnih vodovodnih podjetij. Izkopne in brezizkopne tehnologije, ki jih uporabljamo v teh primerih, predhodno temeljito preanaliziramo, tako da vedno izberemo najboljšo rešitev. Sodobne inženirinške metode, ki jih uporabljamo v gradnji, se uporabljajo predvsem v visoko urbaniziranih in na industrijskih območjih. Gradnja ni obremenjujoča, je varna za okolico in naravno okolje, v katerem se odvija. Instalacije se gradijo z uporabo naslednjih materialov: umetnih kot so HDPE, PP, PVC, GRP, jekla - črnega in plemenitega, ter keramike in betona.

Gradnja kanalizacije za meteorne in komunalne vode, retencijskih zbiralnikov in črpališč

Pomemben vidik naše dejavnosti je gradnja instalacij za meteorne in komunalne vode, retencijskih zbiralnikov in črpališč. Podrobna analiza vseh bistvenih dejavnikov, ki imajo vpliv na velikost omrežja, omogoča optimirati tako materiale, kot tudi stroške izvedbe. V tem cilju povezujemo izvajalske zmožnosti oddelkov za geotehnične storitve ter za vodovodni in kanalizacijski inženiring, obsežni strojni park pa nam omogoča veliko mobilnost ter realizacijo najzahtevnejših nalog.
V naše izvedbe vedno vključujemo najkakovostnejše in preizkušene materiale priznanih proizvajalcev, ki jih izberemo skladno s predhodno preizkušeno in nato in v dani situaciji implementirano tehnologijo.

Vroče spajkanje in varjenje cevi

Ta dela zajemajo čelno in muff vroče spajkanje ali ekstuzijsko varjenje plastičnih cevi ter električno ali plinsko varjenje jeklenih cevi. Individualna analiza konkretnego primera nam omogoči izbiro in uporabo ustrezne najsodobnejše metode, ki zagotavlja trajne in varne spoje.
Naša ponudba zajema tudi popravila vseh vrst vodovodnih, kanalizacijskih in drugih cevi. To je zelo pomembno predvsem z vidika možnosti omejitve stroškov v primeru npr. zamenjave celotnega sistema instalacij.

Storitve TV inšpekcije cevovodov

Dopolnitev ponudbe predstavlja storitev TV inšpekcije cevovodov, ki temelji na vstavitvi v instalacjo specialne televizijske kamere, ki prenaša sliko visoke ločljivosti v digitalni tehnologiji. To nam omogoča dobivanje podrobnih informacij o tehničnem stanju s kamero pokritega odseka.
TV inšpekcija se uporablja tako za odkrivanje okvar, kot tudi tekom tehnične kontrole instalacije in tudi pri tehničnih prevzemih. Nudimo vso potrebno opremo za inšpekcijo cevovodov premerov do 1600 mm na razdaljah do 500 m.