Loading...

GRADNJA CEST IN ŽELEZNIC

Kompleksna zemeljska dela, izravnavanje terena, podgradnje različnih tipov

Ponudba našega podjetja zajema celoten obseg del v zvezi s terenom in talnimi podlagami, ki se pripravljajo za izgradnjo cestne ali železniške infrastrukture.
Predhodna analiza in raziskave terena nam omogočijo pripravo najboljših rešitev v tehnološkem in ekonomskem pogledu. Sodobni strojni park in uporaba inovativnih metod nam omogočajo izvajati dela na vsakem terenu.

Površinsko in globinsko odvodnjavanje

Sistem odvodnjavanja, ki ga uporablja naše podjetje, je najenostavnejši način zaščite izkopov in objektov pred škodljivim učinkovanjem vode. V večini odvodnjevalnih konstrukcijskih rešitev se izhaja iz konkretnega primera, predvsem zaradi različnosti terenskih pogojev in različnih vrst vodnih zajetij. V fazi projektiranja vedno prilagodimo ustrezne metode.
Za izvedbo kakršnih koli odvodnjavanj uporabljamo najboljše materiale, ob hkratnem upoštevanju bistvenih tehničnih in ekonomskih vprašanj.

Zamenjava in ojačevanje talne podlage

Takoj, ko tekom izvajanja del ugotovimo neugodne talne pogoje, se poslužimo metode zamenjave ali ojačitve talne podlage. Ta dela se izvede predvsem z namenom povečanja nosilnosti in odpornosti tal za dinamične obremenitve, pa tudi v cilju izravnave posedanja tal in prepustnosti za vodo. Uporaba ustrezne metode in tehnike je odvisna predvsem od značilnosti izvajane investicije ter od obstoječih talno-vodnih in okoljskih pogojev.

Remonti neutrjenih in makadamskih cest

Dela remontov neutrjenih in makadamskih cest izvajamo na podlagi naših širokih tehničnih in s cestami povezanih znanj ter z uporabo najnovejših tehnologij in strojev, ki vedno izpolnjujejo zahteve iz dane specifikacije.
V odzivu na javni razpis remontnih del ponudimo celoten spekter opravil - od podrobne analize lege in stanja terena, priprave tehnične analize remonta ali zamenjave ceste, do realizacije ponudbe.

Remonti železniških prog

Naša ponudba zajema tudi splošno razumljeni remont železnic, ki vključuje modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječih železniških prog. Remontna dela se odvijajo predvsem ob upoštevanju zahtev in obstoječega tehničnega stanja.
Specifikacija uporabljenih materialov se pripravi na podlagi podatkov, ki jih zberejo inženirji tekom uvodne seznanitve s situacijo, nato se pripravi načrt izvajanje remontnih del.

Remonti  mostov in viaduktov

Naša dejavnost temelji predvsem na celovitih remontih vseh mostovnih objektov, vključno z mostovi, estakadami, viadukti in nadvozi. Izvedba remontnih del temelji na analizah, ki so podlaga za pripravo strategije delovanja.