Loading...

GEOTEHNIČNE STORITVE

Gradbeno-melioracijsko podjetje Tolos (Przedsiębiorstwo Budowlano Melioracyjne Tolos) je med vodilnimi v državi na področju geotehničnih storitev. Naša osnovna dejavnost je zaščita globokih izkopov, ki so realizirani s pogrezanjem jeklenih zagatnic, jeklenih profilov in izvajanjem berlinskih sten v različnih tehnologijah.

Vbijanje jeklenih zagatnic.

Predelne stene iz jeklenih zagatnic so v splošni rabi za zaščito globokih izkopov. Ščitijo tako sam izkop pred plazovi, povzročenimi z dotoki podtalnice, kot tudi sosedne konstrukcije pred posedanjem. Predelne stene se izvajajo z zabijanjem zagatnic z vibrokladivi, če pa se v neposredni bližini nahajajo objekti, ki so občutljivi za vibracije, se uporabijo hidravlični stiskalniki, s katerimi se pogrezanje zagatnic izvaja praktično brez dodatnih vibracij.

Jet Grounting

Jet Grounting (brizgalno injektiranje) temelji na okrepitvi talne podlage z mešanjem tal z malto, vtiskvano pod visokim pritiskom. To je priljubljena metoda ojačevanja temeljev že obstoječih stavb, trgov prekritih z armiranobetonskimi ploščami ter tvorjenja trdnih sten izkopov. Prednost Jet Grounting-a je možnost uporabe v skoraj vseh pogojih tal, kakor tudi možnost izvajanja ojačitev znotraj stavb.

Premeščalni piloti FDP, SDP, CMC

Piloti so učinkovit način ojačitve talne podlage, premeščalni piloti zagotavljajo veliko večjo nosilnost kot uvrtavani piloti istega premera in dolžine. Zahvaljujoč posebni konstrukciji svedra pri vrtanju ne prihaja do izkopa materiala, v zvezi s tem se posledično zgoščuje talna podlaga. V nadaljnji posledici pa to omeji uporabo betona in bistveno pospeši izvedbo pilota.

Piloti CFA/FSC

Uvrtavanje pilotov je priljubljena metoda ojačevanja nespojnih talnih podlag visoke stopnje zgoščenosti. Izvajanje le-teh temelji na pogrezanju svedra do želene globine, čemur sledi potiskanje betona brez predhodne odstranitve vrtalne naprave. Zahvaljujoč na ta način nastalemu visokemu pritisku dobimo zelo dober stik pilota s talno podlago.

Berlinske predelne stene

Berlinske predelne stene so naslednja učinkovita metoda zaščite globokih izkopov. Izvajanje le-teh temelji na izdelavi pažnice (lesene, jeklene ali betonske) med poprej zasajenimi jeklenimi piloti. Glavna prednost te metode je možnost ohranitve dela materialov, uporabljenih za izvedbo zaščite, ki se jih lahko ponovno uporabi na drugem mestu.

Stebri DSM

Stebri DSM se izvajajo v primerih, ko je nujno treba okrepiti vrhnji talni sloj (npr. prašna in peščena tla). Steber se tvori z mešanjem zemlje s cementno malto, s čemer ne nastaja odvečni material. Omejene so tudi vibracije, kar omogoča uporabo te metode tudi v bližini obstoječih konstrukcij, ki so občutljive na vibracije.