Loading...

GEOTEHNIČNE STORITVE

Vbijanje jeklenih zagatnic z vibrokladivi, zasajevanje jeklenih zagatnic, vbijanje jeklenih profilov, izvajanje premeščalnih pilotov FDP, SDP, CMC. Izvajanje pilotov velikih premerov, Jet Grounting, stebri DSM, berlinske stene, piloti CFA, talna sidra, mikropiloti.

VODNO-KANALIZACIJSKI INŽENIRING

Gradnja cevovodov velikih premerov za industrijo in glavnih vodovodnih linij, kanalizacije za meteorne in komunalne vode, retencijskih zbiralnikov in črpališč. Vroče spajkanje in varjenje cevi PE-HD, storitve TV inšpekcije cevovodov, kompleksna zemeljska dela ter odvodnjavanja in melioracije.

GRADNJA CEST IN ŽELEZNIC

Kompleksna zemeljska dela, izravnavanje terena, podgradnje različnih tipov, površinsko in globinsko odvodnjavanje, menjava in ojačevanje talne podlage, remonti neutrjenih in makadamskih cest ter železniških prog, remontna dela na mostovih in viaduktih, rušenje cest in objektov ter tlakovanje.

BREZIZKOPNA INŽENIRING

Predornine, vrtenine, izdelava mikro tunelov, brezizkopna prenova cevovodov v tehnologijah: statičnega crackinga (burstlining), dolgega relininga, tesnega prileganja.