Loading...

Usługi geotechniczne

Przedsiębiorstwo Budowlano Melioracyjne Tolos jest jednym z krajowych liderów usług geotechnicznych. Podstawą naszej działalności jest zabezpieczenie głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach.

Grodzice stalowe. Ścianki Szczelne.

Ścianki wykonane z grodzic stalowych są powszechną metodą zabezpieczania głębokich wykopów. Chronią zarówno sam wykop przed osuwaniem napływem wód gruntowych, jak i okoliczne konstrukcje przed osiadaniem. Ścianki wykonywane są poprzez wbijanie grodzic wibromłotami, a w przypadku gdy w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty wrażliwe na drgania wykorzystujemy wyciskarki hydrauliczne dzięki którym pogrążenie grodzic następuje praktycznie bez dodatkowych wibracji. więcej... 

Jet Grounting. Iniekcja strumieniowa.

Jet Grounting (Iniekcja strumieniowa) polega na wzmacnianiu podłoża gruntowego poprzez mieszanie gruntu z zaczynem, tłoczonym pod wysokim ciśnieniem. Jest to popularna metoda wzmacniania fundamentów istniejących już obiektów, placów wykonanych z płyt żelbetowych oraz tworzenia stałych ścian wykopów. Zaletą Jet Grountingu jest możliwość zastosowania w niemal każdych warunkach gruntowych, a także możliwość wykonywania wzmocnienia we wnętrzach pomieszczeń. więcej...

Pale przemieszczeniowe FDP, SDP, CMC

Pale są efektywnym sposobem wzmacniania gruntu, pale przemieszczeniowe gwarantują uzyskanie znacznie większych nośności niż pale wiercone o tej samej średnicy i długości. Specjalna konstrukcja świdra powoduje brak urobku podczas wiercenia, a co za tym idzie dogęszczenie gruntu. W dalszej perspektywie ogranicza zużycie betonu oraz znacznie przyśpiesza wykonanie pala.

Pale CFA/FSC.

Pale wiercone są popularną metodą wzmacniania gruntów niespoistych o wysokim stopniu zagęszczenia. Ich wykonanie polega na pogrążaniu świdra na żądaną głębokość, na następnie wtłaczanie betonu bez wcześniejszego usuwania narzędzia wiercącego. Dzięki powstałemu w ten sposób wysokiemu ciśnieniu uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala z gruntem.

Ścianki berlińskie.

Ścianki berlińskie są kolejną skuteczną metodą zabezpieczania głębokich wykopów. Ich wykonanie polega na wykonaniu opinki (drewnianej, stalowej lub betonowej) pomiędzy posadowionymi wcześniej stalowymi palami. Podstawową zaletą tej metody jest możliwość odzyskania części materiałów wykorzystanych do wykonania zabezpieczenia i ich ponowne użycie w innym miejscu. więcej...

Ściany Szczelinowe

Ściany szczelinowe to konstrukcja żelbetowa formowana w gruncie w szczelinie zabezpieczonej zawiesiną bentonitową. Oferujemy wykonanie ścian o szerokości do 800 mm. Ściany szczelinowe spełniają najczęściej funkcję konstrukcji, która zabezpiecza głęboki wykop fundamentowy, jednakże również może stanowić konstrukcje ścian tunelu. więcej...