Loading...

SERVICII GEOTEHNICE

Batere de palplanşe din oţel cu vibrociocane, înfingere palplanşe din oţel, batere profilelor din oţel, realizarea pilonilor de dislocuire FDP, SDP, CMC, realizarea de piloni cu diametru mare, jet-grouting, coloane DSM, sprijiniri Berlineze, piloţi CFA, ancore de sol, micropiloţi.

INGINERIA APELOR ŞI SANITARĂ

Construcţie conductelor cu diametru mare pentru industrie şi reţele de distribuire a apei, de canalizare pluvială şi sanitară, rezervoare de retenţie şi staţii de pompare. Sudare prin presiune şi prin topire a ţevilor PE-HD, servicii de video inspecţia conductelor, lucrări complexe de terasament precum şi drenaje şi îmbunătăţiri funciare

CONSTRUCŢII RUTIERE ŞI FEROVIARE

Lucrări complexe de terasament , nivelarea terenului, diferite tipuri de substructuri, drenaje de suprafaţă şi de adâncime, înlocuirea solului şi consolidarea substratului, renovarea drumurilor de pământ şi de piatră, repararea de cai ferate, renovări de poduri si viaducte, lucrări de demontare a drumurilor şi a obiectivelor, precum şi lucrări de pavare.

INGINERIE FĂRĂ SĂPĂTURĂ DESCHISĂ

Ambutisare, forare, microtunelare, reabilitare a conductelor fără săpătură deschisă în tehnologie: crackare statică (burstlining), relining lung, memorie termică.