Loading...

USŁUGI GEOTECHNICZNE

Wbijanie grodzic stalowych wibromłotami; wciskanie grodzic stalowych; wbijanie kształtowników stalowych; wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP, SDP, CMC; wykonywanie pali wielkośrednicowych; jet-grounting; kolumny DSM; ścianki berlińskie; pale CFA; kotwy gruntowe; mikropale.

INŻYNIERIA WODNA I SANITARNA

Budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu, magistral wodociągowych, kanalizacji deszczowych i sanitarnych i zbiorników retencji oraz pompowni. Zgrzewanie i spawanie rur PE-HD, usługi inspekcji TV rurociągów, kompleksowe roboty ziemne oraz odwodnienia i melioracje.

BUDOWNICTWO DROGOWE I KOLEJOWE

Kompleksowa roboty ziemne, niwelacja terenu, podbudowy różnego typu, , odwodnienia powierzchniowe i wgłębne, wymiana gruntu i wzmacnianie podłoża, remont dróg gruntowych i tłuczniowych oraz dróg kolejowych, prace remontowe mostów i wiaduktów, prace rozbiórkowe dróg i obiektów oraz prace brukarskie.

INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

Przeciski, przewierty, mikrotunelowanie, renowacja bezwykopowa rurociągów w technologiach: crackingu statycznego (burstlining), reliningu długiego, ciasnopasowanej.