Loading...

VODNÍ A SANITÁRNÍ INŽENÝRSTVÍ

Výstavba potrubí velkého průměru pro průmysl a vodovodních magistrál

Klíčovým úkolem pro naše inženýry je výstavba potrubí velkého průměru pro těžební, zpracovatelský, energetický průmysl a vodovodní magistrál pro městské a regionální vodovodní společnosti. Výkopové a bezvýkopové technologie, které v tomto případě používáme jsou předem důkladně analyzované, aby vždy byly nejlepším řešením. Moderní inženýrské metody, které uplatňujeme při výstavbě využíváme hlavně ve vysoce urbanizovaných a průmyslových terénech. Výstavba není obtížná, je bezpečná pro okolí a životní prostředí, ve kterém vzniká. Prováděné instalace jsou stavěné na bázi plastů jako jsou: PE-HD, PP, PCV, GRP, oceli: černé a vzácné a keramiky a betonů.

Výstavba dešťových a sanitárních kanalizací, retenčních nádrží a čerpacích stanic

Důležitým aspektem naší činnosti je výstavba dešťových a sanitárních kanalizací, retenčních nádrží a čerpacích stanic. Podrobná analýza všech důležitých faktorů, které mají vliv na velikost sítě umožňuje optimalizaci jak materiálů tak i nákladů na provedení. Za tímto účelem spojujeme realizační dovednosti oddělení geotechnických služeb a vodního a sanitárního inženýrství a široký výběr strojů nám umožňuje velkou mobilitu a realizaci nejsložitějších zadání.
Pro naše práce využíváme vždy nejkvalitnější, ověřené materiály, renomovaných výrobců, které volíme v závislosti na dříve vypracované a dále zavedené technologii provedení.

Svařování a sváření trubek

Rozsah prací zahrnuje čelní svařování, nátrubkové nebo extrudační svařování trubek z umělých hmot a elektrické nebo plynové svařování ocelových trubek. Individuální analýza daného případu nám umožňuje volbu a uplatnění nejmodernějších metod za účelem trvalého a bezpečného spojení.
Nabízíme také opravu veškerého druhu vodovodních, kanalizačních a jiných trubek. Je to velice důležité především v případě omezení nákladů např. na výměnu celé instalace.

Služby inspekce TV potrubí

Doplněním naší nabídky je služba TV inspekce potrubí, která spočívá v uvedení do instalace specialistické televizní kamery, která odesílá obraz ve vysoké rezoluci v digitální technologii. Toto umožňuje získat podrobné informace o technickém stavu zkoumaného úseku.
Televizní inspekce se využívá jak pro nouzové prohlídky, tak i při kontrole rozvodů nebo technických přejímkách. Disponujeme vybavením umožňujícím inspekci potrubí na vzdálenost do 500 m a průměru do 1600 mm.