Loading...

SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ STAVBY

Komplexní zemní práce, nivelace terénu, základy různého typu

V naší nabídce máme plný rozsah prací spojených s terénem a půdou, které připravujeme pro výstavbu silniční a železniční infrastruktury.
Dřívější analýza a zkoumání terénu umožňují přípravu nejvýhodnějších řešení co se týká technologie a nákladů. Moderní stroje při využití inovačních metod nám umožňují vedení prací v každém terénu.

Povrchové a hlubinné odvodnění

Systém odvodnění používaný naší firmou je nejjednodušším způsobem ochrany výkopů a objektů před škodlivým působením vody. Ve většině konstrukčních řešení odvodnění máme individuální přístup hlavně vzhledem k různým podmínkám terénu a různým zdrojům vod. Ve fázi projektování vždy přizpůsobujeme příslušné metody.
Pro využití veškerých odvodnění používáme nejlepší materiály, a současně dbáme na důležité technické a ekonomické otázky.

Výměna půdy a zpevnění podloží

V okamžiku zjištění při provádění prací nepříznivých půdních podmínek používáme metodu výměny nebo zpevnění půdy. Tyto práce provádíme hlavně za účelem zvětšení nosnosti a odolnosti půdy proti dynamickým zatížením, a také abychom snížili usazování a propouštění vody. Využití odpovídající metody a techniky záleží především na charakteristice prováděné investice, a také stávajících podmínkách vodních a půdě a podmínkách životního prostředí.

Opravy cest a cest z kameniva

Opravné práce na cestách a cestách z kameniva provádíme na základě našich mnohých technických a věcných poznatků, při využití nejmodernějších technologií a strojů, které vždy plní požadavky obsažené ve specifikaci.
Přistupujíc k soutěži na opravy nabízíme plný rozsah aktivit: počínaje podrobnou analýzou polohy a stavu podloží, přípravy technické analýzy opravy nebo výměny cesty, po realizaci nabídky.

Opravy železničních cest

V nabídce naší firmy máme také široce chápané opravy železničních cest, které zahrnují modernizaci a přestavbu stávajících železničních tratí. Opravné práce jsou prováděné především při zohlednění požadavků a stávajícího technického stavu.
Specifikace použitých materiálů je připravována na základě údajů shromážděných inženýry při úvodní návštěvě a dále se připravuje plán zavedení opravných prací.

Opravy mostů a viaduktů

Naše činnost je založena především na komplexních opravách veškerých mostních objektů: včetně mostů, estakád, viaduktů a lávek. Realizace oprav je založena na analýzách, na kterých základě připravujeme strategii činnosti.