Loading...

GEOTECHNICKÉ SLUŽBY

Stavební a meliorační podnik Tolos je jedním z Polských lídrů poskytujících geotechnické služby. Základem naší činnosti je zajištění hlubokých výkopů realizovaných potápěním ocelových štětovnic, ocelových profilů a provádění berlínských zídek v různých technologiích.

Zatloukání ocelových štětovnic

Zdi provedené z ocelových štětovnic jsou obecnou metodou zajištění hlubokých výkopů. Chrání samotný výkop pře sesunem, přílivem podzemních vod, a okolní konstrukce před sesuvem. Zdi jsou provedené zatloukáním štětovnic vibrokladivy, a v případě když se v přímém sousedství nacházejí objekty citlivé na vibrace využíváme hydraulické lisy, díky nímž ponořování štětovnic probíhá prakticky bez dodatečných vibrací.

Jet Grounting

Jet Grounting (Pramenová injektáž) spočívá v zesílení podloží z půdy smícháním půdy se směsí, vstřikovanou pod vysokým tlakem. Toto je populární metoda zpevňování základů již stávajících objektů, ploch zhotovených ze železobetonových desek a tvoření stálých zdí výkopů. Výhodou Jet Groutingu je možnost použití ve skoro každých podmínkách půdy a také možnost provádění zpevnění uvnitř místností.

Piloty pro přemístění FDP, SDP, CMC

Piloty jsou efektivním způsobem zpevnění půdy, piloty pro přemístění zaručují získání významně větších nosností než vrtané piloty stejného průměru a délky. Speciální konstrukce vrtu způsobuje to, že není výtěžek při vrtání, a co je s tím spojené půda je dodatečně zhutněná. V další perspektivě omezuje spotřebu betonu a významně urychluje provedení piloty.

Piloty CFA/FSC.

Vrtané piloty jsou populární metodou zpevnění nesoudržných půd s vysokým stupněm zhutnění. Jejich provedení spočívá v tom, že se vrtá na požadovanou hloubku, a dále se vstřikuje beton bez dřívějšího odstranění vrtacího nástroje. Díky tímto způsobem vzniklému vysokému tlaku získáváme velice dobrý kontakt piloty s půdou.

Berlínské zídky

Berlínské zídky jsou dalším účinným způsobem zajištění hlubokých výkopů. Jejich provedení spočívá ve vykopání rámu (dřevěného, ocelového nebo betonového) mezi dříve postavenými ocelovými pilotami. Základní výhodou této metody je možnost zpětného získání materiálů využitých pro provedení zajištění a jejich opětovné použití na jiném místě.

Sloupy DSM

Sloupy DSM se provádějí v případech, kdy je nezbytné zpevnění horní vrstvy podloží (např. písčité a prachové půdy). Sloup je tvořen smícháním půdy s cementovou směsí, díky tomu nevzniká výtěžek. Tím se také omezují vibrace, a to umožňuje využít metodu poblíž stávajících konstrukcí, které nejsou odeolné na vibrace.