Loading...

GEOTECHNICKÉ SLUŽBY

Zatloukání ocelových štětovnic vibrokladivy, vtlačování ocelových štětovnic, provádění pilot pro přemístění FDP, SDP, CMC, provádění pilot velkého průměru, Jet Grouting, sloupy DSM, berlínské zídky, piloty CFA, půdní kotvy, mikropiloty.

VODNÍ A SANITÁRNÍ INŽENÝRSTVÍ

ýstavba potrubí velkého průměru pro průmysl, vodovodní magistrály, srážkové a sanitární kanalizace a retenčních nádrží a čerpacích stanic. Svařování a sváření trubek PE-HD, služby TV inspekce potrubí, komplexní zemní práce a odvodnění a meliorace.

SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ STAVBY

Komplexní zemní práce, nivelace terénu, různého typu základy, povrchové a hlubinné odvodnění, výměna půdy a zpevňování podloží, opravy cest a cest z kameniva a železničních cest, opravy mostů a viaduktů, demoliční práce cest a objektů a dlažební práce.

BEZVÝKOPOVÉ TECHNIKA

Protlaky, podvrty, mikrotunelování, bezvýkopová renovace potrubí v technologiích: statického crackingu (burstlining), dlouhého reliningu, těsných pásů.