Loading...

GEOTEHNIČNE STORITVE

Vbijanje jeklenih zagatnic z vibrokladivi, zasajevanje jeklenih zagatnic, vbijanje jeklenih profilov, izvajanje premeščalnih pilotov FDP, SDP, CMC. Izvajanje pilotov velikih premerov, Jet Grounting, stebri DSM, berlinske stene, piloti CFA, talna sidra, mikropiloti.
Več...

VODNO-KANALIZACIJSKI INŽENIRING

Gradnja cevovodov velikih premerov za industrijo in glavnih vodovodnih linij, kanalizacije za meteorne in komunalne vode, retencijskih zbiralnikov in črpališč. Vroče spajkanje in varjenje cevi PE-HD, storitve TV inšpekcije cevovodov, kompleksna zemeljska dela ter odvodnjavanja in melioracije.
Več...

GRADNJA CEST IN ŽELEZNIC

Kompleksna zemeljska dela, izravnavanje terena, podgradnje različnih tipov, površinsko in globinsko odvodnjavanje, menjava in ojačevanje talne podlage, remonti neutrjenih in makadamskih cest ter železniških prog, remontna dela na mostovih in viaduktih, rušenje cest in objektov ter tlakovanje.
Več...

BREZIZKOPNA INŽENIRING

Predornine, vrtenine, izdelava mikro tunelov, brezizkopna prenova cevovodov v tehnologijah: statičnega crackinga (burstlining), dolgega relininga, tesnega prileganja.
Več...

Realizacjje:

Ostrava Letališče
Več...
Bolnišnica Ostrava
Več...
Esbjerg, Danska
Več...

Gradbeno-melioracijsko podjetje „TOLOS” deluje neprekinjeno od leta 1997. Nudimo široko paleto storitev na področju geotehnike, vodno-kanalizacijskega inženiringa ter cestne in železniške gradnje.
Naša specialnost je kompleksna zaščita globokih izkopov, ki jih izvajamo s pogrezanjem jeklenih zagatnic, jeklenih profilov in z izvajanjem berlinskih sten v različnih tehnologijah.

S tem, ko imamo na razpolago sodobno opremo, usposobljene delavce in visokokvalificirano tehnično osebje, zagotavljamo visokokakovostno in pravočasno izvedbo še tako zahtevnih projektov.

Zahvaljujoč stalno povečujočemu se strojnemu parku smo v stanju realizirati najzahtevnejše projekte s področja široko razumljene geotehnike, hidrogradenj, melioracijskih del, gradnje sanitarnih in kanalizacijskih sistemov, odvajanja meteornih voda, izdelave mikro tunelov, odvodnjavanja ter gradnje cest in železnic.

zaupajo nam: