Loading...

Geotekniske tjenester

Nedramming av stålspunt med vibrasjonshammer, pressing av stålspunt, nedramming av stålprofiler, utførelse av FDP, SDP, CMC-peler med massefortrenging, utførelse av grove stålrørspeler, jet-grouting, kalksementpeler, berlinervegger, CFA-peler, jordankere, mikropeler.
Les mer…

Vei og jernbane

Alle typer grunnarbeider, terrengutjevning, ulike typer bærelag, overflatedrenering og drenering av grunnvann, utskifting av jord og grunnforsterkning, reparasjon av grusveier og singelveier, reparasjon av jernbanespor, reparasjon av broer og viadukter.
Les mer…

Vann og sanitær

Konstruksjon av industrielle rørsystemer med stor diameter, konstruksjon av vannledninger, avløps- og avrenningssystemer, vannreservoarer og pumpestasjoner. Sveising av PE-HD rør, reparasjon av vann- og avløpsrør, TV-kontroll av rør.
Les mer…

Gravefrie løsninger

Gravefri konstruksjon av nettverk og systemer ved hjelp av rørpressing, rørboring og mikrotunnelering. Gravefrie metoder er spesielt nyttige ved reparasjoner på vanskelig tilgjengelige steder. Vi benytter oss av følgende teknologier: vibrasjonsfri cracking (bursting), strømpeforing, close-fit metode.
Les mer…

Utførte oppdrag:

Ostrava flyplass
Ved utbygging av Leoš Janáček internasjonale lufthavn i Ostrava omfattet oppdraget vårt sikring av grøfter, grunnforbedring og montering av avstivning ved bygging av et vannreservoar.
Les mer…
Utbygging av Ostrava sykehus
Ved bygging av en ny avdeling for Ostrava regionsykehus installerte firmaet vårt borede stålrørspeler. Til sammen installerte vi over 1500 løpende meter av peler på byggeplassen.
Les mer…
Esbjerg, Danmark
I september og oktober sikret firmaet vårt eksisterende fundamenter for én av verdens største vindmøller. Vindmøllen med effekt på 8MW er nå for tiden verdens største aktive vindturbin.
Les mer…

TOLOS Bygg- og Vanntjenester har vært i uavbrutt drift siden 1997. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen geoteknikk, vann og sanitær, vei- og jernbanebygging. Vi spesialiserer oss på sikring av dype grøfter med stålspunt, stålprofiler og berlinervegger ved hjelp av ulike teknologier.

Vi har moderne utstyr, kvalifiserte arbeidere og ingeniører til vår disposisjon, og kan garantere punktlig utførelse av selv de mest krevende oppdrag.

Med en maskinpark i stadig utvikling er vi i stand til å gjennomføre komplekse prosjekter innen bredt forstått geoteknikk, hydroteknikk, drenering, konstruksjon av avløps- og avrenningssystemer, mikrotunellering, drenering av grunnvann og ulike oppdrag innen vei- og jernbanebygging.

VÅRE KUNDER: