Loading...

GEOTECHNICKÉ SLUŽBY

Zatloukání ocelových štětovnic vibrokladivy, vtlačování ocelových štětovnic, provádění pilot pro přemístění FDP, SDP, CMC, provádění pilot velkého průměru, Jet Grouting, sloupy DSM, berlínské zídky, piloty CFA, půdní kotvy, mikropiloty.
Více...

VODNÍ A SANITÁRNÍ INŽENÝRSTVÍ

Výstavba potrubí velkého průměru pro průmysl, vodovodní magistrály, srážkové a sanitární kanalizace a retenčních nádrží a čerpacích stanic. Svařování a sváření trubek PE-HD, služby TV inspekce potrubí, komplexní zemní práce a odvodnění a meliorace.
Více...

SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ STAVBY

Komplexní zemní práce, nivelace terénu, různého typu základy, povrchové a hlubinné odvodnění, výměna půdy a zpevňování podloží, opravy cest a cest z kameniva a železničních cest, opravy mostů a viaduktů, demoliční práce cest a objektů a dlažební práce.
Více...

BEZVÝKOPOVÉ TECHNIKA

Protlaky, podvrty, mikrotunelování, bezvýkopová renovace potrubí v technologiích: statického crackingu (burstlining), dlouhého reliningu, těsných pásů.
Více...

Realizace:

Ostrava Letiště
Více...
Nemocnice v Ostravě
Více...
Esbjerg, Dánsko
Více...

Stavební a meliorační firma „TOLOS” působí nepřetržitě od roku 1997. Nabízíme širokou volbu služeb v oborech geotechniky, vodního a sanitárního inženýrství a silničního a železničního stavebnictví.
Specializujeme se v komplexním zajištění hlubokých výkopů realizovaných potápěním ocelových hrází, ocelových profilů a provádění berlínských zídek v různých technologiích.

Díky tomu, že disponujeme moderním vybavením, kvalifikovaným personálem a vzdělanými inženýry a zaručujeme termínovou realizaci i nejsložitějších předsevzetí.

Díky stále většímu počtu strojů jsme schopni realizovat nejnáročnější projekty v rozsahu široce chápané geotechniky, vodního stavebnictví, melioračních prací, výstavby sanitárních a srážkových kanalizací, mikrotunelingu, odvodnění půdy a prací v oblasti silničních a železničních staveb.

Oni nám důvěřují: