Loading...

Vann og sanitær

Konstruksjon av industrielle rørsystemer og vannledninger

Den viktigste oppgaven for våre ingeniører er konstruksjon av industrirørsystemer med stor diameter for gruvedrift, prosessindustri, energetikk, kjemisk, petrokjemisk og metallurgisk industri, samt vannledninger for lokal og regional vannforsyning. Vi benytter oss av både tradisjonelle og gravefrie teknologier og utfører grundige analyser for å velge den mest gunstige løsningen. De mest moderne metodene egner seg best til arbeid på urbane og industrielle områder. Konstruksjonsprosessen er ikke plagsom for omstendighetene og belaster ikke miljøet. Vi installerer rør av kunststoff (PE-HD, PP, PCV, GRP), svart stål eller edelstål, keramikk og betong.

Konstruksjon av avløps- og avrenningssystemer, vannreservoarer og pumpestasjoner

En viktig del av vår virksomhet er konstruksjon av avløps- og avrenningssystemer, vannreservoarer og pumpestasjoner. Vi utfører en grundig analyse av alle viktige faktorer som påvirker nettverkets størrelse, for å optimalisere både forbruk av materialer og arbeidskostnader. Vår avdeling for geotekniske tjenester samarbeider tett med vann- og sanitæravdelingen for dette formålet. Vår brede maskinpark gir oss stor mobilitet og en mulighet til å utføre selv de vanskeligste oppgavene. I arbeidet bruker vi alltid høykvalitets materialer fra ledende produsenter, utvalgt med utgangspunktet i den utførelsesteknologien som vi tidligere har utarbeidet og implementert.

Sveising av rør

Tilbudet vårt omfatter speilsveising, muffesveising og ekstrusjonssveising av plastrør og elektrisk sveising eller gassveising av stålrør. Ved ethvert oppdrag utfører vi en detaljert analyse for å velge de mest moderne metodene og tilby varige og trygge løsninger. Firmaets tilbud omfatter også reparasjon av alle typer rør til vann, kloakk og andre formål. Denne løsningen er særlig gunstig ved begrensede midler for utskifte av anlegget.

TV-kontroll av rør

Vi tilbyr også TV-kontroll av rørledninger. Røret kontrolleres med et spesialkamera som føres inn i røret og som sender digitale bilder med høy oppløsning. På den måten kan vi samle detaljerte opplysninger om tilstanden til det røravsnittet som blir undersøkt. TV-kontroll brukes både til å finne skade på rør og for periodisk inspeksjon eller overtakelse. Utstyret vårt egner seg til inspeksjon av rør opp til 500 meter i lengde og 1600 mm i diameter.