Ostrawa Lotnisko

W ramach rozbudowy międzynarodowego portu lotniczego im. Leosa Janacka w Ostrawie, naszej firmie powierzono zabezpieczenie wykopu wraz z modyfikacją gruntu poprzez podwiercenie oraz wykonanie rozparć stalowych w ramach budowy zbiornika retencyjnego. Łącznie pogrążono ok. 3200m2 grodzic stalowych o długości 12-15,0 m.