Ostrava flyplass

Ved utbygging av Leoš Janáček internasjonale lufthavn i Ostrava omfattet oppdraget vårt sikring av grøfter, grunnforbedring og montering av avstivning ved bygging av et vannreservoar. Til sammen installerte vi ca. 3200 m2 av stålspunt med lengder på 12–15,0 m.