Esbjerg, Dania

Na przełomie miesięcy wrzesień/październik nasza firma wykonała zabezpieczenie istniejącego fundamentu jednego z największych wiatraków świata. Wiatrak o mocy 8MW jest obecnie największą pracującą turbiną na świecie. Średnica rotora wynosi 164m, wysokość całkowita sporo ponad 200m. Naszej firmie prace zostały zlecone wraz z wykonaniem projektu technologicznego zabezpieczenia, podlegającego akceptacji duńskiemu inwestorowi oraz tamtejszym konstruktorom. Warto zaznaczyć, iż prace zostały wykonywane bez jakiejkolwiek przerwy w pracy turbiny.