Budowa drogi ekspresowej S7

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Skomielna Biała – Rabka Zdrój

Od X 2016 r. wykonujemy roboty inżynieryjne w ramach ww. inwestycji. Zakres prac obejmuje wykonania zabezpieczeń wykopów w technologii ścianek berlińskich oraz wykonanie pali wierconych D=1200 mm.