Loading...

Ściany Szczelinowe

Ściany szczelinowe

są często stosowanymi obudowami głębokich wykopów, ze względu na cechującą je dużą sztywność oraz możliwość wykorzystania ich zarówno, jako ściany podziemia jak i fundamentu budynku. Wykonuje się je do głębokości nawet 25-30 m. Najczęstsze zastosowanie odnajdują ściany szczelinowe o grubości wynoszącej 60 lub 80 cm (wyjątkowo stosuje się ściany o innej grubości np. 50 lub 100 cm) .

 

ŚCIANY SZCZELINOWE - WYKONANIE.

Ściana szczelinowa, wykonana jest z betonu lub żelbetu, formowana w szczelinie wykopanej w gruncie. Wykonanie ściany szczelinowej polega kolejno na wykonaniu murków prowadzących, głębieniu szczeliny w osłonie zawiesiny bentonitowej lub iłowej, a następnie na wstawieniu elementów rozdzielczych i zbrojenia, kończąc na betonowaniu oraz pracach wykończeniowych.

Wypierana zawiesina stabilizująca jest odprowadzana do zbiornika, gdzie następuje jej oczyszczenie, po czym nadaje się ona do ponownego użycia. Po zakończeniu betonowania i usunięciu elementów rozdzielczych uzyskuje się w podłożu gotową partię ściany szczelinowej. Powtarzając
powyższe etapy realizacji robót, formuje się pełną obudowę wykopu.

 

ŚCIANY SZCZELINOWE - MATERIAŁY.

Materiałem, z którego wykonuje się ściany szczelinowe jest zwykle beton wodoszczelny, dzięki temu stanowi ona pionową przegrodę przeciw filtracyjną zabezpieczającą wykop budowlany przed napływem wody gruntowej.

 

ŚCIANY SZCZELINOWE - ZALETY.

Zasadnicze zalety ścian szczelinowych to:

  • możliwość wykonywania w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli (ok. 30 cm od lica istniejących obiektów),
  • mała uciążliwość wykonywanych robót dla otoczenia - niski poziom hałasu oraz brak wstrząsów przy wykonaniu,
  • krótki czas realizacji jak i optymalizacja kosztów realizacji inwestycji poprzez zastosowanie jednej konstrukcji, która może spełniać funkcję docelowego elementu budynku, zabezpieczenia stateczności wykopu budowlanego i przeciw filtracyjnej przegrody pionowej,

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ!

Zainteresowani realizacją lub ofertą? Macie pytania?
Już teraz zadzwoń do nas lub napisz email >>

 

Zobacz także:

ściany szczelinowe

ściany szczelinowe TOLOS

Obudowa głębokich wykopów - ściany szczelinowe

TOLOS realizuje praca w zakresie ścian szczelinowych

TAGI: ściany szczelinowe, ściany szczelinowe cena, ścianki szczelinowe, ściany szczelinowe technologia, ściany szczelinowe wykonawca, wykonanie ściany szczelinowej