Loading...

Jet grouting. Iniekcja strumieniowa

JET GROUTING - TECHNOLOGIA.

Proces formowania palisady lub kolumn w technologii iniekcji strumieniowej - jet grouting polega na mieszaniu gruntu z zaczynem, który tłoczony jest pod wysokim ciśnieniem poprzez żerdź wiertniczo - iniekcyjną. Na skutek procesu iniekcji strumieniowej w obrębie oddziaływania strumienia, grunty są umocnione –
scementowane, a powstała w ten sposób palisada cementowo – gruntowa cechuje się znaczną trwałością. Innym sposobem wykonania palisady, może być wytworzenie jej na bazie zaczynu cementowo – bentonitowego, dzięki któremu uzyskamy tworzywo cementowo gruntowe o zwiększonych właściwościach przeciw filtracyjnych.

JET GROUTING - ZASTOSOWANIE.

Powyższa metoda swoje zastosowanie odnajduje głównie podczas:

  • wykonywania zabezpieczenia ścian głębokich wykopów wodoszczelnymi palisadami,
  • uszczelniania i wzmacniania wałów przeciwpowodziowych,
  • umacniania gruntu pod nasypy kolejowe czy drogowe,
  • uszczelniania ścian szczelinowych, palisad oraz innych fragmentów obudowy,
  • wzmocnienia posadowienia fundamentów nowo wznoszonych budynków, podczas ich rozbudowy lub ze względu na zmianę ich funkcji użytkowej,
  • wzmocnienia fundamentów obiektów mostowych,
  • wykonywanie robót palowych pod wszelkiego rodzaju obiekty budowlane

Zastosowanie tej technologii umożliwia przede wszystkim wzmacnianie wszelkich rodzajów gruntu ( namuły, nasypy, tereny, na których występują stare
fundamenty, gruz) oraz wzmacnianie istniejących już fundamentów i obiektów wykonanych z płyt żelbetowych bez potrzeby ich demontażu.

Wykonanie palisady tą metodą możliwe jest do wykonania w gruntach silnie nawodnionych. Co ważne, zastosowanie tej technologii nie wywołuje drgań podłoża, dzięki temu realizacja może być przeprowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy.

Metodę tą charakteryzuje również, bardzo duże tempo wykonywania prac. Ze względu na wydostający się podczas iniekcji z otworu wiertniczego na powierzchnię upłynniony grunt zawierający cement, konieczne jest usunięcie go z placu robót, co może stać się wadą stosowania tej technologii. Przed wykonaniem robót należy wykonać próbne obciążenie statyczne, które potwierdzą skuteczność wykonania takiego zabezpieczenia.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ!

Zainteresowani realizacją lub ofertą? Macie pytania?
Już teraz zadzwoń do nas lub napisz email >>

 

Zobacz także:

 

jet grouting, iniekcja strumieniowa

iniekcja strumieniowa, jet grouting

iniekcja strumieniowa TOLOS

TAGI: jet grouting, iniekcja strumieniowa, stabilizacja gruntu, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie ścian szczelinowych, wzmocnienia posadowienia fundamentów, wzmacnianie fundamentów, roboty palowe