Loading...

Grodzice Stalowe. Ścianki Szczelne

Grodzice Stalowe. Ścianki szczelne

swoje zastosowanie mają przede wszystkim jako konstrukcje tymczasowe i stałe, których zadaniem jest zabezpieczanie przed osunięciem mas ziemnych.

 

ZASTOSOWANIE.
Poniżej przedstawiono możliwości wykorzystania ścianek szczelnych:

Grodzice stalowe - Konstrukcje tymczasowe

– dzięki łatwości w pogrążaniu ścianek stosuje się je z powodzeniem jako tymczasowe zabezpieczenie głębokich wykopów. Stworzenie takiej obudowy w praktyce umożliwia bezpieczne wykonanie m.in. głęboko posadowionych fundamentów (np. budynków, filarów mostowych, pompowni), komór startowych i odbiorczych wykonywanych przy budowie np. rurociągów w technologii mikrotunelingu. Kolejnym przykładem zastosowania tymczasowych obudów wykonanych ze ścianek szczelnych mogą być budowy na terenach silnie nawodnionych, w których występuje konieczność tymczasowego zabezpieczenia nawet płytkiego wykopu przed przedostaniem się na jego obszar wysoko zalegających wód gruntowych. W zalewności od głębokości wykopu oraz warunków geotechnicznych ścianki z grodzic stalowych mogą pracować wspornikowo lub dla zapewnienia ich stateczności stosuje się kotwy gruntowe lub rozparcia bądź podparcia stalowe. W wyżej wymienionych przypadkach ścianki szczelne zostają wyciągnięte, oraz mogą być wykorzystane w kolejnych procesach budowlanych.

Grodzice stalowe - Konstrukcje stałe

– ścianki szczelne mają również zastosowanie w stałych konstrukcjach inżynierskich. Grodzice wykorzystywane mogą być wówczas, jako stałe konstrukcje ścian oporowych wspornikowych, konstrukcje ścian oporowych kotwione w gruncie, konstrukcje stałych ścian tuneli czy przyczółki mostowe w mostach kolejowych lub drogowych, a tak, że w konstrukcjach spełniających funkcje ochronne (np. falochrony). Kolejnym obszarem zastosowania ścianek szczelnych stałych jest budownictwo podziemne, ze względu na konieczność sytuowania parkingów lub garaży podziemnych na terenach zurbanizowanych miast, gdzie wysokie ceny gruntu oraz ograniczenia przestrzenne wymuszają na projektantach i wykonawcach zwiększenie ilości kondygnacji podziemnych. Ścianki szczelne w takim przypadku
stanowią część konstrukcyjną budynku, tworząc ściany podziemne obiektu. Ponadto, wykonanie takiej konstrukcji nie ogranicza przestrzeni
publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej zastosowanie ścian z grodzic stalowych jest jednym z najbezpieczniejszych i ekonomicznych rozwiązań. Dla budowy i umocnień wałów ochronnych oraz prowadzenia kanałów mogą one stanowić optymalne rozwiązanie. Dla takich sytuacji, sprawdzony w praktyce jest ich wysoki współczynnik
szczelności. W takim przypadku muszą być podporządkowane wszelkiego rodzaju obciążeniom.

Korzyści z zastosowania grodzic to m.in. uszczelnienie i stabilizacja dla nowo wykonywanych oraz istniejących wałów przeciwpowodziowych.

 

METODY POGRĄŻENIA.
Istnieją dwa sposoby pogrążenia grodzic stalowych, które oferuje nasza firma:

Grodzice - Metoda wibracyjna

– tradycyjna metoda pogrążania grodzic za pomocą wibromłota hydraulicznego zawieszonego na dźwigu lub koparce. Obecna technologia wysokich, zmiennych częstotliwości wibromłotów pozwala na uzyskanie minimalnych drgań przy bardzo wysokiej sile uderzenia (nawet 2000kN). Daje to możliwość wykorzystania wibromłotów na terenach zurbanizowanych, poza tym dzisiejsze firmy wykonawcze często oferują tzw. monitoring drgań istniejących obiektów będących w strefie oddziaływania. Niemniej jednak są przypadki gdzie zastosowanie tradycyjnej metody wibracyjnej jest niemożliwe np. pogrążanie grodzic w sąsiedztwie bliskiej zabudowy w gruntach sypkich mających tendencje do zagęszczania się.

Grodzice - Metoda statyczna

– metoda wciskania grodzic. Podczas pogrążania grodzic nie wywołuje żadnych drgań, umożliwia to instalacje ścianek w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów. Poza tym, metoda ta jest cichsza, mniej ingeruje w środowisko naturalne. Często w celu pogrążenia grodzicy na wymaganą rzędną występuje konieczność modyfikacji gruntu np. poprzez popłukiwanie wodą lub wstępne podwiercanie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ!

Zainteresowani realizacją lub ofertą? Macie pytania?
Już teraz zadzwoń do nas lub napisz email >>

 

Zobacz takżę:

Grodzice stalowe, ściany szczelne

szczelne ściany

grodzice stalowe

stalowe grodzice zabezpieczające

ściany szczelne - geotechnika

 

TAGI: Zabezpieczenia wykopów, grodzice stalowe, konstrukcje inżynierskie, zabezpieczenie głębokich wykopów, ścianki szczelne, ścianki szczelne cena, ściany oporowe