Loading...

USŁUGI GEOTECHNICZNE

- wbijanie grodzic stalowych wibromłotami - wciskanie grodzic stalowych - wbijanie kształtowników stalowych - wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP, SDP, CMC, - wykonywanie pali wielkośrednicowych, - Jet Grounting, - kolumny DSM, - ścianki berlińskie, - pale CFA, - kotwy gruntowe, - mikropale.

INŻYNIERIA WODNA ISANITARNA

Budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu, magistral wodociągowych, kanalizacji deszczowych i sanitarnych i zbiorników retencji oraz pompowni. Przeciski, przewierty, mikrotunelowanie, renowacja bezwykopowa rurociągów w technologiach: crackingu statycznego (burstlining), reliningu długiego, ciasnopasowanej. Zgrzewanie i spawanie rur PE-HD, usługi inspekcji TV rurociągów, kompleksowe roboty ziemne oraz odwodnienia i melioracje.

BUDOWNICTWO DROGOWE I KOLEJOWE

Kompleksowa roboty ziemne, niwelacja terenu, podbudowy różnego typu, , odwodnienia powierzchniowe i wgłębne, wymiana gruntu i wzmacnianie podłoża, remont dróg gruntowych i tłuczniowych oraz dróg kolejowych, prace remontowe mostów i wiaduktów, prace rozbiórkowe dróg i obiektów oraz prace brukarskie.