Loading...

Usługi geotechniczne

Wbijanie grodzic stalowych wibromłotami, wciskanie grodzic stalowych, wbijanie kształtowników stalowych, wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP, SDP, CMC, wykonywanie pali wielkośrednicowych, Jet Grounting, kolumny DSM, ścianki berlińskie, pale CFA, kotwy gruntowe, mikropale.
Więcej...

Inżynieria Wodna i Sanitarna

Budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu oraz magistral wodociągowych, budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnych, zbiorników retencji oraz pompowni. Przeciski, przewierty, mikrotunelowanie. Renowacja bezwykopowa rurociągów. Zgrzewanie i spawanie rur PE-HD, usługi inspekcji TV rurociągów.
Więcej...

Budownictwo Drogowe i Kolejowe

Kompleksowe roboty ziemne, niwelacja terenu, podbudowy różnego typu, odwodnienia powierzchniowe i wgłębne, wymiana gruntu i wzmacnianie podłoża, remont dróg gruntowych i tłuczniowych, remont dróg kolejowych, prace remontowe mostów i wiaduktów.
Więcej...

Realizacje:

Żory - Nifco Korea Poland
Wzmocnienie gruntu na podstawie własnego projektu technologicznego. Wykonanie 5500mb pali w technologii przemieszczeniowej fdp.
Więcej...
Warszawa - Metro
Kompleksowe zabezpieczenie wykopów (C15 Dworzec Wileński oraz C10 Rondo ONZ) w ramach budowy II linii metra...
Więcej...
Gdańsk - Lotnisko
Zabezpieczenie wykopu pod rozbudowę terminala oraz zbiornika retencyjnego. Łącznie wykonaliśmy blisko 400mb zabezpieczenia w technologii ...
Więcej...

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” działa nieprzerwanie od 1997 roku. Oferujemy szeroki wachlarz usług w dziedzinach geotechniki, inżynierii wodnej i sanitarnej oraz budownictwa drogowego i kolejowego. Specjalizujemy się w kompleksowym zabezpieczenu głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach.

Dysponując nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną załogą oraz wykształconą kadrą inżynierską gwarantujemy i terminowe realizowanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.

Dzięki stale rosnącemu parku maszynowemu jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające projekty, w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, budownictwa wodnego, robót melioracyjnych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, mikrotunelingu, odwodnienia podłoża gruntowego oraz prac z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego.

ZAUFALI NAM: