Loading...

Usługi geotechniczne

Wbijanie grodzic stalowych wibromłotami, wciskanie grodzic stalowych, wbijanie kształtowników stalowych, wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP, SDP, CMC, wykonywanie pali wielkośrednicowych, Jet Grounting, kolumny DSM, ścianki berlińskie, pale CFA, kotwy gruntowe, mikropale.
Więcej...

Budownictwo Drogowe i Kolejowe

Kompleksowe roboty ziemne, niwelacja terenu, podbudowy różnego typu, odwodnienia powierzchniowe i wgłębne, wymiana gruntu i wzmacnianie podłoża, remont dróg gruntowych i tłuczniowych, remont dróg kolejowych, prace remontowe mostów i wiaduktów.
Więcej...

Inżynieria Wodna i Sanitarna

Budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu oraz magistral wodociągowych, kanalizacji deszczowych i sanitarnych, zbiorników retencji oraz pompowni. Przeciski, przewierty, mikrotunelowanie. Zgrzewanie i spawanie rur PE-HD, usługi bezwykopowej renowacji i inspekcji TV rurociągów.
Więcej...

Realizacje:

Łódź ul. Struga
Budowa budynku mieszkalnego Struga Point" przy ul. Struga w Łodzi wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w różnych technologiach.
Więcej...
Elektrownia Jaworzno
Zabezpieczenie wykopu przy budowie chłodni kominowej oraz rurociągów wody zimnej. Pogrążono grodzice o długościach 12-15,0m na łącznym odcinku 550mb.
Więcej...
Jędrzejów - Chęciny S-7
Roboty palowe pod drogowe obiekty inżynierskie. Łączny zakres prac obejmuje wykonanie prawie 10 000mb pali wierconych w rurze obsadowej średnicy 1200mm.
Więcej...

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” działa nieprzerwanie od 1997 roku. Oferujemy szeroki wachlarz usług w dziedzinach geotechniki, inżynierii wodnej i sanitarnej oraz budownictwa drogowego i kolejowego. Specjalizujemy się w kompleksowym zabezpieczenu głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach.

Dysponując nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną załogą oraz wykształconą kadrą inżynierską gwarantujemy i terminowe realizowanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.

Dzięki stale rosnącemu parku maszynowemu jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające projekty, w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, budownictwa wodnego, robót melioracyjnych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, mikrotunelingu, odwodnienia podłoża gruntowego oraz prac z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego.

ZAUFALI NAM: