Loading...

Usługi geotechniczne

Wbijanie grodzic stalowych wibromłotami, wciskanie grodzic stalowych, wbijanie kształtowników stalowych, wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP, SDP, CMC, wykonywanie pali wielkośrednicowych, jet-grounting, kolumny DSM, ścianki berlińskie, pale CFA, kotwy gruntowe, mikropale.
Więcej...

Budownictwo Drogowe i Kolejowe

Kompleksowe roboty ziemne, niwelacja terenu, podbudowy różnego typu, odwodnienia powierzchniowe i wgłębne, wymiana gruntu i wzmacnianie podłoża, remont dróg gruntowych i tłuczniowych, remont dróg kolejowych, prace remontowe mostów i wiaduktów.
Więcej...

Inżynieria Wodna i Sanitarna

Budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu oraz magistral wodociągowych, kanalizacji deszczowych i sanitarnych, zbiorników retencji oraz pompowni. Zgrzewanie i spawanie rur PE-HD, naprawa rur wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi inspekcji TV rurociągów.
Więcej...

INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

Bezwykopowa budowa sieci i instalacji za pomocą przecisków, przewiertów, czy mikrotunelowania. Bezwykopowa renowacja rurociągów, wykorzystywana szczególnie w miejscach trudno dosępnych - stosowane technologie: crackinu statyczny (burstlining), relining długi, metoda ciasnopasowana.
Więcej...

Realizacje:

Ostrawa, Lotnisko
W ramach rozbudowy międzynarodowego portu lotniczego im. Leosa Janacka w Ostrawie, wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopu wraz z modyfikacją gruntu.
Więcej...
Rozbudowa szpitala w Ostrawie
W ramach budowy nowego oddziału szpitala wojewódzkiego w Ostrawie wykonujemy pale wielkośrednicowe 900 oraz 1200 mm wiercone w rurze obsadowej.
Więcej...
Esbjerg, Dania
Na przełomie miesięcy wrzesień/październik nasza firma wykonała zabezpieczenie istniejącego fundamentu jednego z największych wiatraków świata, o mocy 8 MW.
Więcej...

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” działa nieprzerwanie od 1997 roku. Oferujemy szeroki wachlarz usług w dziedzinach geotechniki, inżynierii wodnej i sanitarnej oraz budownictwa drogowego i kolejowego. Specjalizujemy się w kompleksowym zabezpieczenu głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach.

Dysponując nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną załogą oraz wykształconą kadrą inżynierską gwarantujemy i terminowe realizowanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.

Dzięki stale rosnącemu parku maszynowemu jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające projekty, w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, budownictwa wodnego, robót melioracyjnych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, mikrotunelingu, odwodnienia podłoża gruntowego oraz prac z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego.

ZAUFALI NAM: