Loading...

Usługi geotechniczne

Wbijanie grodzic stalowych wibromłotami, wciskanie grodzic stalowych, wbijanie kształtowników stalowych, wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP, SDP, CMC, wykonywanie pali wielkośrednicowych, jet-grounting, kolumny DSM, ścianki berlińskie, pale CFA, kotwy gruntowe, mikropale.
Więcej...

Budownictwo Drogowe i Kolejowe

Kompleksowe roboty ziemne, niwelacja terenu, podbudowy różnego typu, odwodnienia powierzchniowe i wgłębne, wymiana gruntu i wzmacnianie podłoża, remont dróg gruntowych i tłuczniowych, remont dróg kolejowych, prace remontowe mostów i wiaduktów.
Więcej...

Inżynieria Wodna i Sanitarna

Budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu oraz magistral wodociągowych, kanalizacji deszczowych i sanitarnych, zbiorników retencji oraz pompowni. Zgrzewanie i spawanie rur PE-HD, naprawa rur wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi inspekcji TV rurociągów.
Więcej...

INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

Bezwykopowa budowa sieci i instalacji za pomocą przecisków, przewiertów, czy mikrotunelowania. Bezwykopowa renowacja rurociągów, wykorzystywana szczególnie w miejscach trudno dosępnych - stosowane technologie: crackinu statyczny (burstlining), relining długi, metoda ciasnopasowana.
Więcej...

Realizacje:

Łódź ul. Struga
Budowa budynku mieszkalnego Struga Point" przy ul. Struga w Łodzi wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w różnych technologiach.
Więcej...
Elektrownia Jaworzno
Zabezpieczenie wykopu przy budowie chłodni kominowej oraz rurociągów wody zimnej. Pogrążono grodzice o długościach 12-15,0m na łącznym odcinku 550mb.
Więcej...
Jędrzejów - Chęciny S-7
Roboty palowe pod drogowe obiekty inżynierskie. Łączny zakres prac obejmuje wykonanie prawie 10 000mb pali wierconych w rurze obsadowej średnicy 1200mm.
Więcej...

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” działa nieprzerwanie od 1997 roku. Oferujemy szeroki wachlarz usług w dziedzinach geotechniki, inżynierii wodnej i sanitarnej oraz budownictwa drogowego i kolejowego. Specjalizujemy się w kompleksowym zabezpieczenu głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach.

Dysponując nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną załogą oraz wykształconą kadrą inżynierską gwarantujemy i terminowe realizowanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.

Dzięki stale rosnącemu parku maszynowemu jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające projekty, w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, budownictwa wodnego, robót melioracyjnych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, mikrotunelingu, odwodnienia podłoża gruntowego oraz prac z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego.

ZAUFALI NAM: